Ontwerp Methodes

Home > Ontwerp Methodes

VISIE DE BOUWERIJ ROND PLANNING, PROJECTMANAGEMENT EN COMMUNICATIE

"OVER REALITEIT, ROBUUSTHEID EN ZWARTE ZWANEN"

Organisatie an sich geeft richting, stabiliteit en samenhang aan een opdracht.
Voor De Bouwerij Architects houdt de organisatie van een project in dat we de opdracht strategisch, tactisch en operationeel in kaart brengen en deze output kaderen en plannen binnen de context (macro, meso e micro).

Strategie - Tactiek - Operationaliteit

We vertalen de impliciete en expliciete wensen van de klant in een geïntegreerd ontwerp.

Ontwerpproces

Voor de realisatie van dit ontwerp werken wij aan de hand van een Master Actieplan ( zie bijlage ).
Deze Leidraad beschrijft hoe we tussen betrokken interne en externe partijen op een samenhangende, interactieve manier van concept - situatie naar projectrealisatie migreren.
Respect en focus op tijdslijn en budget vormen de fil rouge.
De systematische installatie van feedback systemen tussen deze partijen garandeert dat de financiële consequentie van elke beslissing onmiddellijk vorm krijgt.
Onze kennis, ervaring en creativiteit zorgen ervoor dat uw project een duurzame vorm krijgt met een actuele architectuur binnen de vooropgestelde tijdslijn en budget én aan de wensen van de
eindgebruiker voldoet.

Het succesvol realiseren van een project gaat voor De Bouwerij Architects echter nog verder dan Organisatie an sich: even sleutel zien wij de installatie van nodige informatie- en communicatiestromen .

Met onze keuze voor een procesgerichte organisatie ligt de nadruk nog sterker op het integrale gebruik van informatie door verschillende partijen of informatie- gebruikers.
Toegankelijkheid,doeltreffendheid, betrouwbaarheid en tijdigheid(de juiste informatie op het juist moment) kenmerken deze informatie. Uitgangspunt is dan ook het indexeren van de gebruikersgroepen en hun informatiebehoefte om zo een gepast informatiesysteem en hun respectievelijke spelregels te kunnen installeren. 

Master Actieplan

Dat elke samenwerking staat of valt met de kwaliteit van haar communicatie, is het intrappen van een open deur. De Bouwerij Architecten spreken dan ook niet louter en alleen over het opzetten van een gemeenschappelijke communicatiestrategie, maar zeker en vast over Duidelijk en Transparant
communiceren. Dit schept een band, dit schept Vertrouwen. Onvermijdelijke obstakels die bespreekbaar zijn worden ook oplosbaar.

Want hoe realistisch en robuust de projectorganisatie ook moge wezen, Zwarte Zwanen of onwaarschijnlijke en onverwachte gebeurtenissen kunnen steeds opduiken. Immers een projectorganisatie is dan wel een doordachte en weloverwogen doch ook slechts een intellectuele kaart .

Eigen aan Zwarte Zwanen is dat ze van verrassing houden, per definitie niet in het project vervat zijn maar wel een immense impact op het project en zijn verloop kennen. Een van de redenen dat projecten niet voldoen aan ramingen is dat er van nature niet nagedacht wordt binnen de context
van de Zwarte Zwanen.
Eigen aan de visie op organisatie voor De Bouwerij Architects is het inbouwen van Zwart Zwaan detectiemomenten, we bouwen permanent push-pull systemen en evaluatiemomenten in om te zien of de vertalingen van het strategische, tactische en het operationele niveau nog coherent zijn en geen outliners vertonen.
En indien wel niet blind te zijn voor dit gegeven en dit te her-kaderen binnen de projectorganisatie. 

Wat u moet weten

DE BOUWERIJ IS EEN FULL SERVICE ARCHITECTENBUREAU DAT ZICH RICHT OP DUURZAME PROJECTEN, IN HUN VORM EN FUNCTIE. WIJ HALEN ONZE INSPIRATIE UIT DE 'CRADLE TO CRADLE' FILOSOFIE, EEN PRINCIPE DAT ONS LAAT WERKEN BINNEN DE INTEGRITEIT VAN DE NATUUR. ELKE UNIEKE AMBITIE VAN ONZE KLANTEN IS ONZE UITDAGING OM DE PERFECTE OPLOSSING TE ONTWERPEN.
Werken bij De Bouwerij?

Ben je (ir) architect?
Gedreven en communicatief?
Ken je uw vak?
Contacteer ons!